Czech SEO specialist | Ivana Neckařová

SEO specialista


SEO specialista, na kterého se můžete spolehnout. Audit SEO s analýzou klíčových slov, znalostmi technického SEO, linkbuildingu a získání první pozice ve vyhledávači! Spolupracujte se specialistou na SEO, který na web přivede nové zákazníky.

Co je to SEO?

SEO je kontinuální proces, pomocí kterého se zlepšuje vyhledatelnost webu ve výsledcích internetových vyhledávačů. Cílem SEO je optimalizovaná webová stránka, která se často zobrazuje v relevantních výsledcích vyhledávání, na první stránce. Vyhledatelnost stránky je přímo úměrná její návštěvnosti, tzn. čím častěji se stránka zobrazuje, tím má i větší návštěvnost. Optimalizovat můžete i vyhledávání obrázků a videí, SEO není jen o textu.

SEO a online marketing

Všechny online marketingové aktivity jsou vzájemně propojené. SEO specialista potřebuje mít základní znalosti z tvorby webu k nastavení a pochopení tzv. technického SEO (rychlost načítání webu, obrázků, optimalizace pro mobilní zařízení, tvorba kanonických odkazů, indexace, vytvoření site mapy, url struktura).

Znalosti z UX, tzv. uživatelské přívětivost webu např. při nakupu zákazníka — aneb jak složitá cesta zákazníka, než u vás nakoupí. SEO je nepřímo propojené i se sociálními sítěmi a profily, které máte ke stránce vytvořené. Je to další zdroj, pomocí kterého vás mohou zákazníci najít. Sociální sítě mají i velmi dobře nastavené SEO, takže pokud jste aktivní na sociálních sítích, zákazníci mohou snáze najít vaše profily na sociálních sítích než vaše webové stránky.

Stránky, které mají vysokou organickou návštěvnost mají i lepší výsledky v PPC kampaních. V aukčních soubojích získávají lepší pozici i lepší hodnocení kvality. E-mail marketing nemá na SEO přímý vliv, ale pokud často píšete blogové články, jak jinak dostat vaše čtenáře na stránku, než zasláním informativního e-mailu o vydání nového článku. Vyšší návštěvnost spojená s delším časem stráveným na webové stránce již na SEO vliv mají.

Specialista na SEO také ví, že bez grafiky a copywritingu SEO také nefunguje. Internetový marketing včetně SEO, je soubor navzájem propojených marketingových aktivit na internetu, které propagují službu, produkt nebo jinou aktivitu a vedou ke splnění marketingového cíle.

Cíle SEO

SEO specialista musí mít nastavené SEO cíle, aby mohl přizpůsobit všechny marketingové aktivity ke splnění těchto cílů, pomocí vhodných SEO nástrojů a k vyhodnocení úspěchu. SEO cílů si můžeme stanovit několik, jelikož SEO aktivity se doplňují. Pokud si stanovíte cíl zvýšení počtu konverzí, splní se i mezi cíl — zvýšení organické návštěvnosti stránky a zlepšení doménové autority.

Dalšími cíli v rámci SEO můžete zvolit zvýšení počtu navštívených stránek za návštěvu, snížení nákladů na placené reklamy, snížení tzv. bounce rate, zvýšení obratu, zviditelnění značky na internetu, získání kvalitních backlinků, zrychlení načítání stránky, zvýšení času stráveného na stránce.

Při stanovování cílů vždy vycházejte ze své marketingové strategie a nestanovujte si cíle, na kterých vám nezáleží a nepomůžou vám ke splnění vašeho podnikatelského cíle.

On-page faktory

On-page faktory, jsou elementy, které se nachází přímo na stránce a ovlivňují SEO. Prvním faktorem je obsah stránky, který by měl být přehledný, dobře čitelný a obsahovat dobře zakomponovaná klíčová slova a fráze. Text by měl být členěný do odstavců, pro lepší čitelnost a obsahovat správně členěnou strukturu nadpisů H1-H2-H3 aj.

Součástí každé stránky by měl být vyplněný titulek (title), který se zobrazuje v hlavičce stránky a ve formě odkazu, ve výsledcích vyhledávání. Ideální délka titulku je 50-60 znaků, delší titulek se nezobrazí celý. Popisek stránky (meta description) je text ve výsledcích vyhledávání, který se zobrazuje pod titulkem stránky. Popisek v podstatě říká uživateli, o čem je článek a napoví, jestli je tam obsah, který uživatel hledá. Pokud tyto atributy nevyplníte Google sám vybere texty, které uživateli zobrazí.

Specialista na SEO by neměl zapomenout ani na optimalizaci obrázků, které se nachází na stránce. Vhodným formátem pro fotky na webové stránky je formát png., který oproti jpeg bývá kvalitnější, pro zkušenější svg. formát. Fotka by měla být kvalitní a její velikost optimálně okolo 100 – 300KB (nástroje, které vám zmenší velikost obrázku, ale zachovají kvalitu najdete v článku o marketingovách nástrojích pro online specialistu).

Velikost obrázku má vliv na rychlost načítání webu! Čím déle se webová stránka otevírá, tím pomaleji se načte i její obsah a uživatelé mohou radši upřednostnit rychlejší stránky. U obrázků přidávejte Alt popisek, který se zobrazí v případě, že se obrázek správně nenačte, a zároveň má vliv na výsledky vyhledávání obrázků.

Další z on-page faktorů je například URL, která by měla vypovídat o obsahu stránky a pokud je klíčové slovo obsažené i v URL máte vyšší pravděpodobnost zobrazení stránky ve výsledcích vyhledávání. Kvalita HTML kódu vstupuje do procesu z hlediska robotů, který pomocí těchto kódů prochází web a zajišťují indexaci.

Rychlost načítání stránky, responzivita stránky, kvalita HTML kódu, vnitřní odkazy na další stránky webu, to je všechno faktory, které ovlivňují kvalitu SEO.

Off-page faktory

Off-page faktory jsou faktory, které se nacházejí mimo webové stránky a nedají se tak snadno ovlivnit jako on-page faktory. Tyto faktory mají mnohem větší vliv na pozici stránky ve výsledcích vyhledávání.

Zpětné odkazy jsou jedním z nejsilnějších a nejdůležitějších faktorů v SEO. Bez zpětných relevantních odkazů, které na vás budou odkazovat si nevybudujete dostatečnou autoritu webu, i když všechny ostatní faktory budete mít na jedničku. Google považuje zpětné odkazy za formu doporučení vaší stránky na základě kvalitního a užitečného obsahu. Kvalitní a relevantní zpětné odkazy mají mnohem větší hodnotu, než velké množství zpětných odkazů z méně kvalitních webů.

U zpětných odkazů je tedy primární autorita domény, na které se stránka nachází. Existují dva typy zpětných odkazů tzv. follow a no-follow odkaz. U odkazů se může zvolit atribut, který je obsažený v kódu a znamená, že nechcete, aby robot, který prochází stránku tento odkaz bral do úvahy. V tomto případě na vás webová stránka sice odkazuje, ale tento odkaz se nepočítá a nepřidává žádnout hodnotu, tak jak je to v případě follow zpětných odkazů.

Neméně důležitý je text, který se zobrazuje u odkazu, tzv. anchor text. Text u odkazu by měl být spojen s obsahem vaší stránky, jménem nebo předmětem podnikáním. Poslední částí je umístění zpětného odkazu, nejlépe v textu stránky nebo článku. Pokud umístíte odkaz do patičky nebo se nachazí v komentáři, ovlivní to kvalitu odkazu.

Specialista na SEO vám vytvoří strategii pro linkbuilding, pomocí které můžete zvýšit svou doménovou autoritu.

Doménová autorita webové stránky

Kvalitu webové stránky lze určit několika způsoby. V případě, že se jedná o zpravodajské nebo akademické webové stránky, tak si můžete být jistí, že se jedná o stránky s vysokou doménovou autoritu. U těchto stránek není většinou možnost tak lehce získat zpětný odkaz, viz. většina českých stránek, pokud nemáte kontakty. Mnohem rychlejší způsob zjištění doménové autority webu je pomocí pluginu MOZ SEO. Na liště u každého webu vidíte jeho hodnotu 0 — 100 a můžete tak objektivně zhodnotit jeho kvalitu. Jedná se o metriku, kterou vyvinulo přímo MOZ, ale je směrodatná.

Zpětné odkazy vám zaručí nejen zlepšení vaší doménové autority, ale také mohou zvýšit návštěvnost stránek. Proto jsou důležité zpětné odkazy od relevantních webu.

Pozor na zpětné odkazy, které mohou poškodit vaše stránky. Nakupování zpětných odkazů může být penalizované ze strany Google a jejich nakupováním porušujete Google pravidla. Zpětné odkazy jsou primárně o relevanci a užitečnosti. Pokud byste si chtěli zkontrolovat jaké zpětné odkazy odkazují na vaši webovou stránku můžete je zkontrolovat pomocí nástroje od Ahrefs.

Na internetu naleznete spoustu stránek, které vám zanalyzují vaši stránku a doporučí vhodné aktivity, ovšem nenahradí skutečného specialistu. Pokud nechcete zbytečně ztrácet čas, obraťte se na SEO experta a ušetříte tím váš čas i peníze.

Základní informace

SEO specialista, na kterého se můžete spolehnout. Audit SEO s analýzou klíčových slov, znalostmi technického SEO, linkbuildingu a získání první pozice ve vyhledávači! Spolupracujte se specialistou na SEO, který na web přivede nové zákazníky.

%d bloggers like this: